г. Одесса, пр-т Гагарина, 25

Проблеми морфології та синтаксису

Проблеми морфології та синтаксису

Переплет: м'ягкий

Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Теоретична граматика сучасної англійської мови» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом: філологія, спеціальність 6.020303; 7.02030302; 8.02030302 «Мова і література (англійська)».

Посібник містить низку актуальних проблем з морфології та синтаксису сучасної англійської мови, важливих з точки зору як прагматичного аналізу фактичного матеріалу, так і теоретичного осмислення граматичних явищ.

Кожна із проблем супроводжується методичними рекомендаціями.

Язык: английский, украинский
Год издания: 2014
Кол-во стр. 106
Формат:  60х84/16