г. Одесса, пр-т Гагарина, 25

Эконометрика

Эконометрика

Переплет: твердый

Навчальний посібник з дисципліни „Економетрика” для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікацій­но­го рівня „бакалавр” вищих навчальних закладів включає опорний конспект лекцій, завдання для практичних і лабораторних занять та методичні рекомендації для самостійної роботи.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Язык: украинский
Год издания: 2016
Кол-во стр. 162
Формат: 60х84/16